Rätt växt till rätt plats

    - ANNONS -

    Det är mycket om perenner i detta nummer av Natur och Trädgård. Här hävdar ordföranden i yrkesodlamas Perennagruppen, John Ingvar Nilsson, att zonkartan inte gäller för perenner. Det är växtens övervintringsförmåga som är avgörande och växtens krav på växtplats. Det gäller att plantera rätt växt på rätt plats, hävdar han, och ger många exempel. Han propagerar också för en annan rabattmodell än den vanliga, sidorna 56–57.