Fjällgåsen och den vitryggiga hackspetten är hotade i Sverige. Naturvårdsverket har utarbetat nya räddningsaktioner.