Kay Pettersson, Julita Gård, berättar om räddandet av lokala äppelsorter i Nordiska Genbankens regi.