hej@naturochtradgard.se

Sök

”Fabror Grön”, Johannes Wätterbäck, har gett sig i kast med quinoa, Andernas viktigaste gröda. Han konstaterar att det går att odla grödan som är släkt med både målla och spenat också i vårt klimat. Men avkastningen blir kanske inte så stor.