Karin von Schenck har hittat många nyheter bland prydnadsväxterna, många av dem kan odlas längre upp efter norrlandskusten än tidigare. Järnek är ett exempel. Vidare presenteras nyheter bland barrväxtema och inom spireafamiljen, där rosenspirean ’Sbirobana’ betecknas som en sensation i växtvärlden.