hej@naturochtradgard.se

Sök

Preparatet Nemaslug är godkänt som bio­logiskt bekämpningsmedel mot spansk skogsnigel, något som oroar biologer.