Praktfull snabbklättrare

    - ANNONS -

    Vildvin är otroligt användbara klätterväx­ter för murar, staket, plank, räcken, lykt­stolpar med mera. Men också en utmärkt marktäckare. Behövs endast några plantor för att dölja en stor yta.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.