Potatis för ekologisk odling

    - ANNONS -

    Haldo Carlsson har provodlat olika potatissorter i ekologisk odling. Han rekommenderar Grata, Provita, Ovatio, Matilda och Elin.