Christer Larsson pekar på fördelarna med att plantera fruktträd i sand. Och om hur det görs praktiskt.