Medan gråsparven minskar i antal går det bättre för ”kusinen” pilfinken, konstaterar Peder Edvinsson, kanske för att den har ett mera varierat födointag.