Övervintring av ömtåliga växter

    - ANNONS -

    Det går att övervintra dåligt härdiga växter i trakter med kärvt vinterklimat. Maria Sandström ger råd, baserade på egen er­ farenhet.