Fjorton klonarkiv, som snart är femton, över hela landet bevarar äldre svenska arter, bland annat äppleträd. SLUs Inger Hjalmarsson har samlat dem i en ny bok och ger här tips om tio odlingsvärda sorter.