Intresset för att odla fleråriga, perenna, grönsaker ökar stadigt, liksom handelsträdgårdarnas utbud. Det finns många fördelar med perenna jämfört med ettåriga grönsaker menar Philipp Weiss som tipsar om odlingsvärda sorter.