Björn Gustavsson har vid SLU Balsgård förädlat fram ett amerikanskt blåbär, dubbelt så högt mer rikgivande än tidigare sorter. Han har namnat det efter sin son Oskar.