Lisa Winnerlid kunde ingenting om trädgård när hon bestämde sig för att skapa sitt eget rosparadis. Hon lyckades ”mycket tack vare kunniga vänner och självupplevda misstag, som gav mig ovärderliga erfaren­ heter”. Om det skriver hon i denna artikel.