hej@naturochtradgard.se

Sök

Margareta Magnusson, SLU Röbäcksdalen har i sin forskning kommit fram till att det är odlingsmetoden som avgör behovet av kalkning.