hej@naturochtradgard.se

Sök

E:et betyder bl.a.att de är garanterat sortäkta. Bakom denna bebövliga E-satsning på klema­tis står Tomas Lagerström. Här skriver han själv om satsningen och beskriver de 12 aktu­ella sorterna. Samtliga klematisbilder i detta nummer är tagna av Tomas Lagerström. Han efterlyser resultat från odlare som pro­var dessa klematis i kärvt klimat för att få veta hur härdiga de egentligen är.