Natur & Trädgårds mångårige medarbetare Nils Åkerstedt har skrivit sin sista artikel. Hans dotter, Eva Åkerstedt, som fotograferat och ritat många teckningar till hans artiklar skriver ett minnesord.