hej@naturochtradgard.se

Sök

För 100 år sedan föddes Sveriges främste ornitolog, Erik Rosenberg. Här berättar en av hans lärljungar, Sten-Ove Pettersson, om möten med ”Mäster Erik”.