Eric Wahlsten och Kenneth Lorentzon berättar hur du lyckas med odling, del­ning och sådd av pioner.