hej@naturochtradgard.se

Sök

Förr sågs den som ett skadedjur man försökte utrota. Idag är ekorren fredad och för de flesta ett välkommet inslag i hemträdgården, skriver Lars-Åke Janzon.