Livet i blåmesholken

    - ANNONS -

    Natur & Trädgårds Lotta Flodén har en blåmesfamilj i redaktionsholken. Via webkameran har hon med hjärtat i halsgropen följt livet i holken från bobygge till matning av de nykläckta ungarna.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.