Lisa Winnerlid skri­ver om linnéan, surjordsväxten som älskas av alla.