hej@naturochtradgard.se

Sök

1859 anlades den park i Linköping som kallas Trädgårdsföreningen. Den 4 juni i år återinvigdes den. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har gett den gamla sällskapsparken en modern utformning.