Linköpings trädgårdsförening restaurerad och förnyad

    - ANNONS -

    1859 anlades den park i Linköping som kallas Trädgårdsföreningen. Den 4 juni i år återinvigdes den. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har gett den gamla sällskapsparken en modern utformning.