hej@naturochtradgard.se

Sök

En viktig uppgift i bevarandet av den biologiska mångfalden är räddandet av gamla grönsakssorter. Friluftsmuseerna i Julita och Fredriksdal gör tillsammans med föreningen Sesam i sommar en satsning på det genom att odla ett större antal. Båda odlingarna är öppna för allmänheten.