Förförande vackra liljor i trädgårdens mörkare partier och sprider sig som ogräs.