Den är en av våra vanligaste fåglar, men lika intressant att studera som de sällsynta.