Problemet med vintergröna björkar på väg att lösas.