Redan till jul kan den vanliga vita julrosen blomma. Det är en tacksam perenn som trivs allra bäst i halvskugga.