Lisa Winnerlid presenterar en mycket intres­sant fågel, vår mesta julkortstfågel domherren.