hej@naturochtradgard.se

Sök

Inventering av rosor. Två forskarpojekt om rosor presenteras.Fredriksdals nya rosarium. Det är ett annorlunda rosarium som växer fram på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Allt är där underordnat rosen. Landskapsarkitekt Kerstin Junker Lönnerholm berättar i artikeln om sina tankegångar bakom nyskapandet.