Främmande arter har blivit ett allt större problem i vår svenska natur. Inte minst exotiska vattenväxter som spridit sig från dammar och akvarier, skriver Susanne Eriksson på Havs- och vattenmyndigheten.