Idegran i stället for buxbom

    - ANNONS -

    Kenneth Lorentzon skriver om klippning och formgivning av Taxus spp – idegran. En växt som tar vid där buxbomen av klimatiska skäl inte kan användas till häckar och figurer.