hej@naturochtradgard.se

Sök

Kenneth Lorentzon skriver om klippning och formgivning av Taxus spp – idegran. En växt som tar vid där buxbomen av klimatiska skäl inte kan användas till häckar och figurer.