Stefan Olsson ställer frågan och besvarar den utifrån sitt norrländska perspektiv.