hej@naturochtradgard.se

Sök

I två artiklar tas humlornas allt svårare situation upp. Hjälp dem med boplatser uppmanar humleforskaren Jan Tengö. Björn Cederberg på ArtDatabanken ger råd om vilka växter vi bör odla om vi önskar humlor i våra trädgårdar.