Fyra nya sommarblommor har fatt Fleuroselccts guldmedalj 2004.