Gödsla med grönmassa utan att den syns i rabatten

    - ANNONS -

    Nils Åkerstedt hjälper en läsare som tycker det är fult med marktäckning i rabat­ten, men som ändå vill använda grönmas­san. Rådet är att lagra den över vintern.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.