hej@naturochtradgard.se

Sök

Doktorand Anuschka Heeb har vid SLU Ultuna i en försöksodling gödslat tomater olika. En smakpanel fann att de som odlades i land med gräsklipp smakade bäst. Nils Åkerstedt kommenterar denna förklaring på sidan 23.