En ny, färgrann spindel har kommit till Sverige för att stanna.