hej@naturochtradgard.se

Sök

Josef Stark är övertygad om att getingen kommer att få en betydelsefull uppgift som predator i den biologiska bekämpningen. Men han är orolig för våra vilda getingar, de håller på att försvinna.