hej@naturochtradgard.se

Sök

Växtförädlare Eva Thörn hävdar att gentekniken kan göra det lättare för oss att odla ekologiskt. Den kan, till exempel ge oss morötter som motstår lagringssvamparna bättre än dagens sorter.