Kerstin Junker Lönnerholm beskriver här hur hon förvandla de en gammal trädgård till en ny lustgård.