Christer Larsson hittade av en slump en slumrande skolträdgård. Här skriver han om den, och efterlyser fler.