Dags för funkian att  ta plats i det svenska köket. I Japan odlas funkia­skott och säljs som vårprimör. Alla sorter är ätliga.