Denna gång skriver Stefan Olsson om växternas rötter, trivs de så trivs växten.