Stefan Olsson uppmanar denna gång oss att låta barnen fritt få påverka trädgårdens utformning. Då blir den annorlunda.