hej@naturochtradgard.se

Sök

Simon Irvine ville med sin hemliga träd ­ gård på BoOl väcka tankar om vad trädgård egentligen är. Birgitta Geite tog sig in i detta hemliga rum och ställer frågan om inte detta är framtidens form för små trädgårdar.