Nils Åkerstedt besvarar läsarnas frågor om biologisk odling. Denna gång om mangold, vinbär, svingödsel, sniglar, ympning, dricksvatten, kerria, ligusterhäck, tomater, gurka, gräsklippskompost, gräsmatta, placering av trädgårdsland,flyttning av fruktträd, plommon, hur få·.en tomt spännande, fascination, vinodling i fjälltrakter samt lagring av lök.