Idegran och buxbom tål klippning bra. Bara fantasin sätter stopp för formen.