Förbjudna grönsaker

    - ANNONS -

    Svenska staten förbjuder svenska frö­ firmor sälja fröer svenska amatörodlare vill så. Detta enligt den nya lagen om att endast frö till sorter som finns på EU:s sortlista får saluföras. Lindbloms Frö riskerar åtal och Runåbergs Fröer går runt den nya lagen genom att skänka bort de förbjudna frö erna. Blott Sverige svenska fröbyråkrater har konstaterar Natur & Trädgårds chefredaktör och har ett förslag till lösning.